CIVIL WAR II

31 07 2014

Gettysburg-3 Gettysburg-1 Gettysburg-2  Manasses FBR-2 Manasses msm-vsct Harpers Ferry samenloop rivers John Brown's Fort Mqain st Harpers Ferry ViewfromLeehouse Arlington House Lee family

Vanuit onze basis nabij Washington hebben we eerst een bezoek gebracht aan Gettysburg, de plaats waar begin juli 1863 de ambities van het zuiden definitief een halt werden toegeroepen. Generaal Robert E. Lee liep stuk op de halstarrige verdediging van de noordelijken en moest de terugtocht aanvaarden. Zijn poging om door te dringen in Pennsylvania en wellicht ook Washington te veroveren was mislukt. Het duurde daarna nog bijna twee jaar voordat Lee zich overgaf en de oorlog ten einde kwam, maar de slag bij Gettysburg, een klein stadje maar een belangrijk kruispunt van wegen, was de waterscheiding. Het slagveld is grotendeels intact gebleven en ook te bezoeken met een toerbus en deskundige gidsen. Dat hebben we gedaan, naast een bezoek aan het prachtige museum en een schitterend geschilderd panorama (Cyclorama) waarmee de slag nog eens wordt uitgebeeld. Mesdag zou jaloers geweest zijn. Ook naar huidige maatstaven was het aantal slachtoffers schrikbarend: ca 160.000 soldaten in het veld waarvan ca. ca. 51.000 doden, gewonden en krijgsgevangenen. De focus van zowel musea als ook rondleidingen is vaak sterk gericht op de commanderende officieren en delen van de veldslag worden ook als zodanig genoemd: Chamberlain’s charge, Pickett’s charge etc. Het slagveld is bezaaid met gedenkstenen vanuit vrijwel alle staten en legeronderdelen die mee hebben gestreden.

De dag daarop werd besteed aan twee plaatsen, Manassas, de locatie van de eerste veldslag uit de burgeroorlog in juli 1861 vlak bij Washington en Harpers Ferry bij de samenloop van de Shenandoah en Potomac rivers, ca 100 km van Washington. Harpers Ferrys is vooral bekend van de kortstondige rebellie van John Brown in 1859 maar is daarna ook het toneel geweest van meerdere kleine veldslagen. Het bezoek aan Manassas was ook zeer de moeite waard. Een kleine rondleiding vanuit het bezoekerscentrum middenop het voormalige slagveld gaf in een oogopslag een beeld van de korte maar heftige strijd tussen twee grasgroene legers die er allebei van overtuigd waren snel de oorlog in hun voordeel te kunnen beslissen. Het liep slecht af voor de noordelijken en was daarmee gelijk het sein voor een langdurige en bloedige oorlog. Later is op vrijwel dezelfde plek nog een keer gevochten, vandaar dat er twee veldslagen onder dezelfde naam zijn.

Harpers Ferry is op zich al de moeite waard te bezoeken vanwege de schitterende natuur van beide riviervalleien en het op zich zeer karakteristieke plaatsje. Met de geschiedenis erbij een ‘must do’. De reden voor de overval door de fanatieke abolitionist John Brown met slechts 21 man was dat hier de regering van de Unie zijn belangrijkste wapenfabriek en opslagplaats had. Het in handen krijgen van al die wapens en de veronderstelling dat er onmiddellijk veel gevluchte slaven zich bij hem zouden voegen en ook dat er dan een slavenopstand in het zuiden zou uitbreken dreef Brown tot zijn wilde actie. Hij gijzelde nog de passagiers van een trein en wat inwoners maar 36 uur na zijn inval leefde alleen nog hijzelf en 4 van zijn mannen, de regering greep snel en hardhandig in en na een kort proces werd Brown opgehangen. Inmiddels is er wel een klein museum aan hem gewijd en is b.v. de brandweerkazerne waarin hij zich tot het laatst verdedigde in de oude staat gehouden.

In Washington zelf hebben we uiteraard de National Mall bezocht met de bekende landmerken waarbij uiteraard het Lincoln Memorial extra aandacht kreeg. De teksten van zijn Emancipation Proclamation (in feite afschaffing van de slavernij in de zuidelijke staten) uit januari 1863 en van zijn inaugurele rede bij het aanvaarden van de tweede ambtstermijn in maart 1865 staan aan weerszijden van zijn standbeeld en maken nog steeds indruk.

Last but not least hebben we Arlington National Cemetery bezocht en aldaar ook een bezoek gebracht aan het huis van Generaal Lee. Hij moest dat opgeven toen hij in dienst trad van de confederatie maar het huis zelf in grotendeels nog in de staat zoals het in begin 1861 was en hij er met echtgenote en 7 kinderen woonde.

Ter afsluiting: in een kleine twee weken hebben we een reis langs een aantal markante plaatsen van de Amerikaanse burgeroorlog gemaakt die bij elkaar een goed – zij het niet compleet – beeld geven van de 4,5 jaar durende worsteling die 650.000 Amerikanen het leven kostte en de natie veranderde. De Unie bleef behouden dankzij Lincoln, de slavernij kwam tot een einde – hoewel dat nog een enorme nasleep had – en de wonden werden gelikt. Wat er nu nog van het conflict te zien is geeft ook iets weer van het verwerkingsproces dat nog steeds gaande is.

Camping outside Washington we first visited the almost iconic battlefield of Gettysburg, the place where Lee’s ambitions for a crushing victory (and so an end to the war – Jefferson Davis already wrote a peace proposal to be handed to Lincoln immediately after the battle!) over the Union Army of the Potomac were dashed. Lee’s gamble to capture the Pennsylvanian capital of Harrisburg (or even Washington itself) was doomed when de Union army under general Meade stood its ground. The battlefield is still very much as in the 1860’s and the visitor center contains a splendid museum and Cyclorama, a work of art in itself. Even compared with later conflicts the toll of over 50.000 casualties (out of app 160.000 soldiers) was heavy. We toured the battlefield by bus and the tourguide was great, he even knew the answer to a very special question asked by Thijs about mutineers being forced to take part in the struggle for Little Round Top! The focus of the museum and the narrative of the tourguide emphasized the role of the commanding officers, various parts of the three day battle being named after them like Chamberlain’s charge, Pickett’s charge etc. The battlefield is nowadays almost littered with memorials large and small from all states and army units that took part in the engagement.

A day later we travelled to Manassas, the place where the first battle of the Civil War was fought. Both armies untested and far from being professional fighting forces, the day ended in a rout of the Union army, spectators were caught in the melee instead of having a pleasant afternoon seeing the rebels being chased back tot their capital. The Manassas battlefield is relatively small and getting a good overview is easy from the Visitors Center, placed right in the middle of the former theatre. It is noteworthy that later on another battle was fought in almost the same place with a similar outcome. Later in the day we drove to Harpers Ferry, the place of the 1859 John Brown uprising. Harpers Ferry at the effluence of the Shenandoa and Potomac rivers is a nice place with characteric houses and beautiful surroundings, the valleys of the two great rivers. It was the arsenal of the Union and as such a target for conquest but before the war started a fanatic abolitionist took control of the place with a band of 20 men, his idea being to start a slave uprising in the South and building an army of freed/escaped slaves in the north, using the captured guns. The scheme failed utterly, 36 hrs later marines had retaken the place and following a speedy trial John Brown was hanged. Nowadays a small museum pays tribute to his ideas, but not to his methods. Once the war started Harpers Ferry was attacked frequently and changed hands 8 times in 4 years.

In Washington we visited the National Mall with all the special landmaks and in particular spent some time at the Lincoln Memorial. The texts of his Emancipation Declaration from January 1861 and of his inaugural speech in March 1865 upon starting his second term are engraved in the walls adjacent to the statue and still worthwhile to read and make you think.

Last but not least we visited Arlington National Cemetary and toured Arlington House, the former mansion of the Lee family, confiscated in 1861 when Lee decided to join the Confederate Army. The house is still very much in the state it was in the 1850’s when Lee lived here with his wife and (initially) 7 children.

In conclusion: within a fortnight we have seen a lot (but not everything) of the civil war, providing a better understanding of the causes underlying the conflict and of the events that ensued thereof, including the loss of app 650.000 lives over 4,5 years. The Union was preserved thanks to Lincoln, slavery abolished – starting the fight for equal rights – and the healing started. What we have seen of this special piece of history also speaks for a still ongoing process of understanding and reconciliation.

 

 

 

 

 

US Civil War trip

26 07 2014

Batteryparccharleston Flight tracking 19-07-2014 McLeanhouseAppomattox Monitor replica Fort Sumter remains foto hunley thijs Beaufortmansion Pamplinmuseumstatue MountRoyal Charleston St Michael

Dit jaar wordt het zeilseizoen onderbroken door een bijzondere reis. Met zonen Jan en Thijs naar de USA om eindelijk de belangrijkste relieken van de Amerikaanse burgeroorlog te bezoeken. Slagvelden, forten, musea en gedenktekens in de staten South Carolina, Virginia en Pennsylvania staan in de planning. Via Washington vliegen we naar Charleston om eerst Fort Sumter te bezoeken, daar is de burgeroorlog in 1861 daadwerkelijk begonnen. Ook bezoeken we daar de Hunley, de eerste operationele onderzeeër waarmee de geconfedereerden een marineschip van de Noordelijken tot zinken wisten te brengen. De onderzeeër ging daarbij zelf met bemanning en al ten onder maar is nog niet zo lang geleden geborgen en tentoongesteld.

Na de Hunley bezoeken we Beaufort, een plaatsje ca 100 km ten zuiden van Charleston en naar zeggen de plaats waar de afscheiding van het zuiden voor het eerst is geproclameerd. Het is op zich ook een mooi stadje met karakteristieke huizen uit de koloniale tijd.

Daarna gaan we op weg naar het noorden maar bezoeken eerst de Boone Plantation bij Mount Pleasant, dit is de locatie waar een deel van de TV-serie ‘North & South’ is opgenomen. We poseren natuurlijk op het bordes van het huis en bekijken een deel van de plantage. Daarna rijden we naar Richmond, de voormalige hoofdstad van de CSA – de Confederate States of America. Daar bezoeken we het vroegere woonhuis van Jefferson Davis, de enige president van de Confederatie. Naast het woonhuis, dat grotendeels nog in de originele staat is, staat het Museum van de Confederacy waar een prachtige collectie portretten, uniformen, wapens en andere artefacten te zien is. Overal wordt met kaarten, teksten en ook moderne audiovisuele hulpmiddelen uitleg gegeven over politieke en militaire achtergronden. Later op de dag bezoeken we nog twee andere musea in de stad waar weer vanuit andere invalshoeken een specifiek stuk historie van de burgeroorlog wordt belicht. De dag daarop rijden we naar Petersburg, een stad ten zuiden van Richmond die in de laatste fase van de burgeroorlog negen maanden belegerd werd. Daar bezoeken we het Pamplin museum dat specifiek gaat over het leven van de gewone soldaten van beide zijden maar daarnaast ook een deel van het slagveld van het laatste gevecht om de stad omvat. De verdedigingswerken zijn in stand gehouden en ook is een deel van het museum geheel gericht op de ‘breakthrough battle’. Voor het museum staat een levensecht standbeeld van twee soldaten in bivak.

De reis wordt vervolgd met een bezoek aan Appomattox, de plaats waar de bevelhebber van de CSA, generaal Robert E. Lee, zich met zijn leger overgaf aan generaal Ulysses Grant, de legercommandant van de USA. Het huis van de familie McLean, waar de overgave documenten getekend werden, is in originele staat gehouden, inclusief foto’s en schilderijen die tijdens en kort na de historische gebeurtenis zijn gemaakt.

Een dag later zijn we in Newport News op bezoek in het Mariner’s Museum, met name om te zien en ervaren wat er aan maritieme geschiedenis is geschreven tijdens de burgeroorlog in deze omgeving. Het meest saillante deel daarvan is de eerste (onbesliste) zeeslag tussen twee gepantserde schepen ofwel ‘ironclads’, dat zijn de Monitor van de noordelijken en de Virginia (ex-Merrimack) van de zuidelijken. Replica’s van de Monitor en de Virginia zijn te bezichtigen alsook de geschutskoepel van de Monitor die enkele jaren geleden geborgen is van het wrak van het schip dat later – nog tijdens de burgeroorlog -is vergaan.

Van hier uit gaan we richting Washington. In de omgeving van de (indertijd) noordelijke hoofdstad zijn ook veldslagen gevoerd en we willen verder zelf ook de stad (weer) bezoeken.

This year we have a somewhat special sailing season. In between I travel to the USA with my two sons to visit key features and places of the civil war history of the USA. Battlefields, forts, museums, memorials and the like. We travel in South Carolina, Virginia and PennSylvania and also spend some time in Washington DC. The start is in Charleston SC where we visit the CSS Hunley, the confederate submarine that managed to sink a union warship in Charleston Hbr. The sub was lost after the attack but the wreck was discovered in 1997 and raised a couple of years later, now halfway a conservation process and on display in a reseaerch facility.

After that we visit Fort Sumter (part of the Charleston Hbr defense works), there the civil war started in earnest when the confederates (‘rebels’) opened fire on the fortress, forcing a surrender after intensive shelling from the shore.

Later that day we drive down to Beaufort, a small former well preserved colonial town 100 km south of Charleston, reputedly the place where secession was officially proclaimed.

On the way to Richmond, the confederate capital, we stop at the Boone Hall Plantation. The mansion and some of the surrounding countryside was used in the TV-series ‘North & South’ and gives a good impression of plantation life in the mid 19th century in the South.

In Richmond we visit the ‘White House of the Confederacy’, President Jefferson Davis’ house and next tot that the Museum of the Confederacy that displays a magnificent collection of artefacts from the civil war next to providing insighs in political and military aspects of the conflict. Later on we walk down to the James River and visit the equally interesting war museum on the grounds of the former Tredegar Ironworks, the source of cannons and railtrack during the war.

The next stop is Petersburg, the city south of Richmond and an important rail crossing during the war, vital for the supply of the confederate army and capital. It was under siege for 9 months and was also the place where the northern armies finally broke through in early 1865, driving the confederate army of general Lee westward. We visit the Pamplin museum that actually houses the site of that ‘breakthrough battle’ and next tot that is primariuly focused on the life of the ordinary foot soldier on both sides. A splendid sculpture of two soldiers in bivouac underlines that focus.

The following day we drive to Appomattox, the place where the Army of Northern Virginia finally surrendered. The house of the McLean family, where generals Lee and Grant signed the terms of surrender  is just as it was during that time. The surrender lead up to the conclusion of the war shortly after.

A day later we stop in Newport News to visit the Mariner’s museum, in particular to see something of the first clash of ironclad warships. That happened in 1862 when the union and the confederacy wrestled for control over Hampton Roads, the entrance to the James River, vital for the logistic lifeline of Richmond. The converted Merrimac, rechristened ‘Virginia’ , managed to sink several union warhips blockading the entrance but later on the specifically designed union Monitor interfered, leading up to a stalemate as neither ship managed to seriously damage the other. The Monitor perished later on when underway to Beaufort SC but parts of the wreck were recovered, in particular the rotating turret that is now on display in the museum next to a full replica of the Monitor itself.

From here we will drive to Washington and from there visit other historic places next to the city itself.

NOK

14 07 2014

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Een korte benaming voor een wat ingewikkeld verhaal en een bescheiden zeilreis die ons tot Rendsburg aan het Nord-Ostsee-Kanal (Kieler Kanaal) bracht. Het vertrek was volgens plan op 2 juli met als 1e bestemming Den Helder – windstil onderweg – alwaar Nasi Goreng bij de marine jachtclub op het menu stond. De wind draaide en trok aan, derhalve besloten we de volgende dag eerst binnendoor naar Vlieland te varen als vertrekpunt richting Elbe. Dat was een mooi zeiltochtje – vrijwel geheel bezeild met een kruisrak als afsluiting – en er was nog plaats in de drukke jachthaven. Een nostalgische wandeling naar Oost-Vlieland en een diner op het Waddenterras sloten een mooie dag af. De volgende ochtend op weg naar Cuxhaven. In het Stortemelk kwamen we de Sorlandet tegen, een Noors Tall Ship, dat verlaat op weg was naar Harlingen waar de Sail Training Association nu eens naar toe gelokt was. Wij hadden een rustige tocht met 50/50 zeil en motor naar Cuxhaven, alleen wat venijn in de staart met zware onweersbuien net voor de aanloop van Cuxhaven waardoor we met een driemaal gereefd grootzeil en stagfok nog 6 knopen SOG maakten. Dankzij plotter en AIS konden we de situatie overzien in de drukke rivieraanloop, het zicht was nul dankzij de striemende regen. Een uur later zaten we in de zon in de jachthaven en nog wat later aan het diner in de jachtclub. Deze sloot echter aleer het WK voetbal te zien was, maar Thijs had ’s nacht de uitslag met zijn internetradio te pakken. Het volgende traject was bescheiden; naar Brunsbuttel, door de sluis en afmeren in de jachthaven die aan de W-kant daar direct achter ligt, een mooie plek om de sluisoperaties te bekijken. Een lange wandeling door het zondagse Brunsbuttel bracht ons naar de Alter Hafen en naar McDonalds voor de broodnodige WiFi.

Maandag werd door het NOK naar Rendsburg gevaren alwaar de boot bij de Regatta Verein werd achtergelaten. Met de trein was de bemanning ’s avonds laat weer thuis. Over enkele weken wordt de reis vervolgd, zij het met bescheiden ambities. Het zeilseizoen 2014 zal voor ons te boek staan als ‘never a dull moment’ ofwel iedere week weer een ander plan………..

A short heading for a somewhat complicated story plus a modest cruise that ended for now in Rendsburg on the NOK (Kiel Canal). Departure from Enkhuizen was according to plan the 2nd of July and we ended the windless day in Den Helder, enjoying the Nasi Goreng dinner in the Royal Navy YC. The next day – the Bf 4/5 wind was now blowing from the NW – we took the Waddenzee route to Vlieland, a pleasant sail only requiring beating the last 2 NM with the tide under us. In the busy Vlieland YH we found a nice spot and after that we took a nostalgic walk to the village, enjoying a good dinner at the Wadden Terrace restaurant. The next day we left early and when N of Vlieland we encountered a Tall Ship, the Sorlandet (Norwegian, belated for the STA meet in Harlingen), a splendid view. We had a smooth sail/engine ride to Cuxhaven, only during the last hour a ferocious thunderstorm forced us to take 3 reefs in the mainsail, still making 6 knots with only the staysail ahead of the mast. AIS and plotter allowed us to keep an eye on our position and the busy traffic around us as the pouring rain reduced the visibility to zero. An hour later we were berthed in Cuxhaven Marina followed by a dinner in the YC. The YC was not prepared to stay open for the World Championship Football so we had to rely on Internet radio for the all-important news of the last match. The next day we went as far as the Brunsbuttel YH, spending the rest of the day with a tour of the place, including a visit to the Old (tidal) Harbour and to McDonalds for WiFi.

Monday we transited the canal to Rendsburg where we left the yacht in the RVR marina. From the nearby railway station it took about 7 hours to return home. In a couple of weeks we will continue the cruise albeit with a modest perspective. The season of 2014 is already nicknamed ‘never a dull moment’…………….