2014 report

24 01 2015

De statistieken hulpaapjes van WordPress.com hebben een 2014 jaarlijks rapport voor deze blog voorbereid.

The monkey helpers of WordPress prepared a 2014 annual report.

Hier is een fragment:

In een New York City metro-trein passen 1.200 mensen. Deze blog werd in 2014 ongeveer 4.900 keer bekeken. Als je blog een NYC metro-trein zou zijn, zou die ongeveer 4 reizen nodig hebben voordat die zoveel mensen zou kunnen vervoeren.

A New York metro train accomodates max 1200 passengers. In 2014 this blog was viewed 4900 times, that takes 4 NY metro trains to transport all those persons.

Klik hier om het complete rapport te bekijken.

Wadden – Frisian Isles

7 09 2014

Een  snel rondje met Marius langs een paar Waddeneilanden zou het seizoen min of meer afsluiten. Donderdagavond 4/9 voeren we nog in windstil weer naar Den Oever en konden snel doorschutten, waarna we in de Waddenhaven afmeerden. De volgende dag naar Oudeschild op Texel – weer geen wind – en per fiets naar Den Burg voor sightseeing en shoppen. De dag daarna naar Harlingen – alleen het Boontjes traject konden we zeilen – waar we ondanks de grote drukte met onze neus in de boter vielen. In Harlingen is sinds enkele jaren een geweldig feest in begin september – HARLINGEN ONGESCHUT – waarbij de keersluis dicht gaat en de binnensluizen open zodat er in de stad een rondje kan worden gevaren. Dat doen dan zo’n 300 kleine en grote boten en bootjes, versierd, verlicht en overal is muziek en dans. Een geweldige sfeer waar we zeer van genoten hebben. Zondagochtend waren we rond 0930 weer op weg in wederom windstil weer en drie uur later waren we afgemeerd in Vlieland, waar de laatste geluiden van het GreatWideOpen muziekfestival nog te beluisteren waren.

The almost end-of-season cruise with friend Marius included visits to some of the Frisian Isles and indeed we visited Texel and Vlieland. In between we stopped in Harlingen and had a wonderful evening as the annual HARLINGEN ONGESCHUT (Harlingen unlocked) festival was held Saturday evening 6/9. The city canals are closed off from the sea and the inner locks are opened. In this way it’s possible to navigate all city canals without locking through and this is done in the evening with onshore music and dance while some 300 decorated and illuminated floating objects (sloops, tenders, kajaks etc etc) are passing through the canals. The picture speaks for itself. The next day in Vlieland harbour we enjoyed the last sounds of the GreatWideOpen music festival.Harlingen ongeschut 060914 Vlieland 070914

EPILOOG

22 08 2013

Leaving Baiona-vertrek Baiona

Inderdaad zeer laat in de (prachtige) avond terug op de eigen ligplaats in de Buyshaven. Een slaapmutsje volstond voor een goede nachtrust.
Een korte terugblik: ruim 4000 zeemijl gevaren, een veelheid aan indrukken van mensen, prachtige natuur, historie en natuurlijk varen met een klein schip op een hele grote zee. Varen met en zonder bemanning, allebei bijzondere aspecten van zeezeilen. Vertrouwen in het schip weer eens bevestigd en weer een reden om over volgend jaar na te denken.

Alle actieve volgers van de weblog met on- en offline commentaar/reacties: heel veel dank, altijd leuk de belangstelling te ervaren en soms ook een dialoog op te zetten.

Indeed very late in the (wonderful) evening we tied up in my berth in the Buyshaven/Enkhuizen. A nightcap sufficed to catch a good night’s sleep.
Looking back: 4000+ NM sailed, a multitude of impressions about people, wonderful nature, history and of course sailing the huge ocean with a small vessel. Sailing with and without crew, both very special experiences. Gateway again proved her mettle, thinking about next year’s cruise already started.

All active followers of the weblog who reacted on- and offline: your interest was and is highly appreciated!

ENKHUIZEN – EPILOOG

11 08 2012

Noordzeekanaal in de vroege ochtendzon     ooit silos, nu studentenhuisvesting     IJveer Centraal station  De Vaponastrip en de Sixhaven  St Nicolaaskerk Nemo     Schellingwouderbrug Paard van Marken Enkhuizen- entry old city hbr

Daar zijn we inmiddels weer terug. De oversteek naar IJmuiden werd gekenmerkt door een volledig windstille oliegladde zee, een prachtige heldere – ook maanverlichte – sterrenhemel en door veel scheepvaart die ons bezig hield met uitwijkmanoeuvres aangezien we geen beroep konden doen op voorrang verlenen aan een zeilvaartuig. Voor de 103 zeemijl van de oversteek hadden wij 16 uur varen nodig en we arriveerden om ca 0500 ’s ochtends bij de Kleine Zeesluis van IJmuiden waar we door een vriendelijke sluiswachteres al snel werden doorgeschut. In het opkomende zonlicht voeren we het Noordzeekanaal op en bij het naderen van Amsterdam was het ochtendlicht zo mooi dat het uitnodigde tot het maken van wat sfeerfoto’s. De Oranjesluizen lieten ons snel door, de Schellingwouderbrug begon pas na de spits om 0900 uur weer te draaien dus tijd voor koffie en het uitlezen van het laatste boek (VSV van Leon de Winter, een aanrader). Naar Enkhuizen in wederom fraai hogedrukweer moest helaas de motor er weer aan te pas komen. Om 1430 lag de boot weer op zijn vertrouwde plek in de Buyshaven.

Een korte terugblik: de gestelde doelen zijn bereikt en de tocht is zonder serieuze problemen verlopen. Schotland – en dan vooral de Westkust en de Hebriden – is nog mooier om te zien en beleven vanaf het water dan in de fraaiste brochures en boeken wordt beschreven en afgebeeld. De bijzondere geschiedenis met zijn Keltische roots geeft ook een extra dimensie aan de beleving. De Orkneys waren ondanks de relatief korte verblijftijd en de mist een hoogtepunt van de reis, uiteraard mede dankzij het verre en recente verleden dat daar in allerlei vormen is te ervaren. De Schotten zijn aardig, behulpzaam en veelal trots op hun ‘Scot’ zijn, onafhankelijkheid (van Engeland-het UK) lijkt echter meer een leuk gespreksonderwerp en politieke hobby.
En last but not least: het helpt zeker als je van Single Malt Whisky houdt, dat voegt nog een extra dimensie toe aan de beleving!

Enkhuizen, we’re back home again. The 103 NM crossing from Lowestoft to IJmuiden took us 16 hrs under engine as the sea only showed an utterly windless and oily surface. In itself a beautiful star- and moonlit night mixed with a high traffic density and as we were not in the position to claim right of way as a sailing vessel we had to take evasive action frequently, also inspired by the AIS (Automatic Identification System, an electronic feature that shows other ships on the electronic chart (plotter) screen and adds information about course and speed plus Closest Point of Approach (CPA) and Time to Closest Point of Approach (TCPA)). About an hour before the sun started to light up the eastern horizon we were inside the pier heads and a friendly lady lockkeeper processed us efficiently through the Small Sealock around 0500 AM. In a beautiful sunrise we transited the Noordzee Canal to Amsterdam and when coming closer to the city the sunlight was painting wonderful views inspiring a series of photos. The Amsterdam Orange locks processed us as efficient as their IJmuiden counterpart, but the Schellingwouderbrug keeper kept us on the waiting pontoon till 0900 hrs AM as the high density of the commuter road traffic more or less forced some quietude on the crew and other prospective customers. Once through the bridge we had a free 25 NM run till the Enhuizen Naviduct (a dual lock built over the motorway like an aquaduct). On the way we took a picture of the famous Marken lighthouse (called ‘the Horse of Marken’). Around 1430 we tied up in the Buyshaven Marina.
A brief epilogue: the execution of the trip plan worked out well and without any serious problems. Scotland – and in particular the West coast and the Hebrides – did surpass my expectations and is in reality even more beautiful than shown in the best of picture and even drawing books. Its special history with its Gaelic roots also adds to the experience. The Orkneys, notwithstanding the limited amount of time we had, were definitely a highlight of the trip, not in the least due to its history in old and new times. The Scots are friendly and helpful people, proud of their ancestry and – in our perception – like to talk mostly in a playful way about independence from the UK, a nice political hobby.
And last but not least: appreciating Single Malt Whisky adds definitely in a positive way to the experience of cruising Scottish waters!

Prijsuitreiking/Award Ceremony

25 03 2012

 

24 maart 2012, uitreiking jaarprijzen Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers (NVvK): Gateway is in de prijzen gevallen en krijgt de Voorzittersprijs 2011 voor de Atlantische zeiltocht, hier samen met de andere NVvK jaarprijswinnaars op de foto. Op 30 maart kreeg dit nog een vervolg met de toekenning van de ‘Qualifiers Mug’ van de Ocean Cruising Club, dit voor de overtocht die Jan en ik met Gateway maakten van Tenerife naar Barbados.

24th of March 2012, annual Award Ceremony of the Netherlands Offshore Cruising Club (NVvK); Gateway is the winner of the Chairman’s Award 2011 in view of our Atlantic cruise, the picture shows all 2011 Annual Award winners. The 30st of March this was topped up with the OCC Qualifier Mug Award, recognizing our Tenerife-Barbados crossing.